Trådgraf i, lintråd på bomull, 2012
   <<          >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Andrea Bakketun 2014